Schuldbemiddeling

Er bestaan meerdere manieren om je schulden te regelen middels schuldbemiddeling. De complexiteit van de schulden en je persoonlijke mogelijkheden bepalen over het algemeen de weg die bewandelt dient te worden om je schulden te regelen. Te denken valt aan:

 • 100% aflossingsregeling
 • Minnelijke regeling/ gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

 


100% aflossingsregeling

 

Bij schuldbemiddeling wordt in eerste instantie onderzocht of een 100% regeling haalbaar is. Een 100% schuldenregeling is een regeling die recht doet aan de schuldeiser en indien er sprake is van een passende schuldenregeling ook recht doet aan de schuldenaar.. De schuldenaar neemt in deze constructie dan 100% verantwoordelijkheid voor de ontstane schulden.

 

Bij sommige schulden is het mogelijk om met de schuldeiser te onderhandelen om de schulden te schikken. In sommige gevallen kan het schikkingsbedrag in termijnen betaald worden maar vaak is het een schikkingsbedrag tegen finale kwijting waarbij het schikkingsbedrag ineens betaald moet worden. Hierdoor is dit niet voor iedereen een optie.

 

 


Minnelijke regeling in het kader van Gemeentelijk schuldhulpverlening

 

MSNP staat voor Minnelijke regeling Natuurlijke Personen. Minnelijk traject is een vrijwillige schuldenregeling waarbij de schuldhulpverlener een passende betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers.  Deze regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar aan alle voorwaarden van de regeling dan wordt het restant bedrag van de schulden kwijt gescholden. Gaan schuldeisers niet direct akkoord met het voorstel, dan kan er een dwangakkoord aangevraagd worden via de rechter.

 

De schuldhulpverlener die een minnelijke regeling kan opzetten zoals hierboven genoemd is verbonden aan de gemeente, afdeling schuldhulpverlening of een instantie die met deze uitvoerende taak van de gemeente belast is.

 

Wij kunnen u volledig ondersteunen in het voortraject zodat u voldoet aan de voorwaarden en criteria die de gemeente, waar je woonachtig bent, stelt om in aanmerking te komen voor de minnelijke regeling in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening


WSNP

 

Bij een mislukte minnelijke regeling kan de WSNP aangevraagd worden. WSNP staat voor Wettelijke regeling Schuldsanering Natuurlijke Personen. WSNP dient aangevraagd te worden bij de rechter. De verklaring en het verzoekschrift dient door de gemeente afgegeven te worden bij de rechtbank. Na enkele weken ontvangt men een oproep om bij de rechter te verschijnen. Tijdens deze zitting vraagt de rechter om aanvullende informatie en legt hij meestal nog eens uit welke verplichtingen er zijn om tot de WSNP te worden toegelaten. De rechtbank, rechter, beslist uiteindelijk. Op het moment dat de WSNP is toegekend krijg je een WSNP-bewindvoerder toegewezen.

 


Perseu consultancy staat voor deze dienst geregistreerd bij:

 

lidnummer 20160104

 

Nederlandse Vereniging Voor Budgetcoaches en Schuldhulpverleners

http://www.nvvbc.nl

 

Terug

Meer informatie?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overige diensten...

  Inkomensbeheer

  Bij inkomensbeheer staat enerzijds het verkrijgen van balans in de inkomsten en uitgaven centraal en anderzijds het verkrijgen van rust en vertrouwen bij de client om de financiën op termijn weer op een verantwoorde manier zelf te kunnen doen.

  Coaching

  Bij coachen staat het verkrijgen van inzicht in de financiën centraal. Belangrijk in deze coachingstrajecten is dat de regie bij de client zelf blijft en hierbij ondersteunt wordt. Er zijn 3 soorten coachingstrajecten.

  Training voor professionals

  Mensen in schulden helpen met de juiste kennis en ervaring zorg voor geslaagde hulptrajecten. Kennis delen zorgt er voor dat meer mensen de juiste kennis bezitten om mensen verder te helpen. Kennis delen = samen staan we sterk!