Sociaal-financiele hulpverlening

  Sociaal-financiele hulpverlening is een vorm van hulpverlening waarbij mensen ondersteunt worden met de financiën op vrijwillige basis.

  Onview login

  Wettelijke vertegenwoordiging

  Wettelijke vertegenwoordigers zijn mensen of rechtspersonen die door de kantonrechter worden benoemd tot mentor, bewindvoerder of curator. Hun rechten en plichten worden bij wet geregeld.

"Je hoeft geen geld te bezitten om waardig te zijn."

- Mahatma Ghandi -

  Training – “terug in je kracht”

  Groepswerk, mits goed ondersteund en begeleid, kan door de groepsdynamiek een versterkende werking hebben op persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling naar onder andere gezond financieel gedrag. Groepswerk is nog in ontwikkeling...

  Training voor generalisten

  Mensen in schulden helpen met de juiste kennis en ervaring zorg voor geslaagde hulptrajecten. Kennis delen zorgt er voor dat meer mensen de juiste kennis bezitten om mensen verder te helpen. Kennis delen = samen staan we sterk!