Werk en opleiding

Werk en opleiding; Een aantal jaar werk ik alweer met heel veel plezier als sociaal-financieel hulpverlener (inkomensbeheerder, schuldbemiddelaar, individueel- en groepscoach), wettelijke vertegenwoordiging (curator, bewindvoerder en mentor). Hier is heel wat studiejaren, arbeidsjaren en werkervaring aan vooraf gegaan. 28 jaar om precies te zijn. Terugkijkend kan ik zeggen dat het een interessante en leerzame weg is die ik bewandeld heb waarbij alle opgedane kennis, vaardigheden en ervaringen (werk en levenservaring) nu in mijn huidige werk bijeen komt.

 

Na een uiteenlopende studieperiode heb ik mezelf als management consultant de juiste arbeidsethos aangeleerd en later als manager in de zorg hier goed op kunnen terugvallen. Gedurende de jaren heeft het meerdere malen bewezen hoe waardevol deze lessen zijn geweest.

 

Als uitvoerende in de zorg “mijn zorg” voor mensen ontwikkelt. De mens zien als mens, de mens zien als waardevol ondanks de aanwezige beperkingen. Heb ik tevens in dit uitvoerend werk mogen ervaren dat klein groot kan zijn en zwak sterk. Als uitvoerende in de zorg heb ik mogen ervaren dat als je het positieve benadrukt (de eigen kracht) je een ander mens ziet en ontmoet. Een mooier mens wellicht en niet een mens met beperkingen of een mens die faalt of fout doet en niet voldoet aan de maatschappelijke norm.

 

Als manager in de zorg kon ik deze ontwikkeling en mijn persoonlijke groei (levenservaring) beide dankbaar combineren met mijn ervaring als managent consultant om zodoende mijn werk volwassener uit te kunnen voeren.

 

Gedreven word ik in mijn werk door:

 • Persoonlijke waardes als openheid, oprechtheid, eerlijkheid, integriteit, veiligheid;
 • Geloof in herstel en eigen kracht van de persoon;
 • Samenwerking opzoeken waarbij gelijkwaardigheid centraal staat;
 • Het tot zijn recht laten komen van personen vanuit hun kwaliteiten en vaardigheden;
 • Personen motiveren en enthousiasmeren waardoor ze vanuit hun eigen kracht weer zelf stappen gaan zetten;
 • Personen vanuit vertrouwen uit hun comfortzone laten stappen zodat ontwikkeling en groei mogelijk is;
 • Resultaatgerichtheid en oplossingsgerichtheid.

 


Kwaliteit

Naast dat ik mijn werk met plezier doe, hecht ik heel veel waarde aan kwaliteit. Aandacht voor kwaliteit gebeurt middels intervisie en (regelmatig terugkerende) supervisie waarbinnen gewerkt wordt aan professionaliteit maar waar ook aandacht besteed wordt aan vakgerichte aspecten.

 

Naast intervisie en supervisie ben ik aangesloten bij brancheverenigingen en beroepsregisters.

 

De volgende registraties zijn van toepassing:

Registratie NVVBS – Nederlandse Vereniging Voor BudgetCoach en Schuldhulpverleners, lidnummer 20160104

Registratie VeWeVE – Vereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers

Registratie CRKBO – Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (https://www.crkbo.nl/Register/Docenten)

Registratie BPSW – Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, lidnummer 621422

Registratie Registerplein – Registerplein voor sociaal werkers, voorportaal

 

 

Naast de registraties respecteer ik voor persoonsgegevens de richtlijnen zoals aangegeven bij de autoriteit persoonsgegevens en de AVG

authoriteit persoonsgegevens


Meer over Teresina...

  Wie ben ik?

  Wie ben ik nou echt naast een mooi uitgeschreven zakelijk profiel?

  Werkwijze

  Mijn werkwijze wordt door een aantal aspecten beïnvloed; Denkstromingen bepalen mijn werkwijze maar ook mijn eigen levensvisie en -ervaring