Sociaal-financiele hulpverlening

Sociaal-financiele hulpverlening is een vorm van hulpverlening waarbij mensen ondersteunt worden met de financiën op vrijwillige basis. Dit kan in de vorm van:

 • Inkomensbeheer
 • Schuldenbeheer
 • Schuldbemiddeling
 • Budget coaching/ individuele gedragscoaching

 

Bij inkomensbeheer staat enerzijds het verkrijgen van balans in de inkomsten en uitgaven centraal en anderzijds het verkrijgen van rust en vertrouwen bij de client om de financiën op termijn weer op een verantwoorde manier zelf te kunnen doen.

Inkomensbeheer kent een hele traditionele vorm waarbij het inkomen met de daarbij behorende financiële verplichtingen volledig uit handen wordt genomen en het kent meer flexibele vormen die meer passend zijn bij de ontwikkelingen en groei die je doormaakt. Hierdoor behoud je altijd de regie en wordt er niet meer uit handen genomen dan noodzakelijk is.

De flexibele vormen vergt toewijding, discipline en verantwoordelijkheid hetgeen tezamen met een groeiend gezond financieel gedrag de basis is om  de volledige regie over de financiën op termijn weer terug te kunnen nemen. De ervaring leert dat bij de flexibelere vormen van inkomensbeheer  je meer betrokken blijft bij je eigen financiën en je ook verantwoordelijk blijft voelen maar dan zonder de zorgen van de uitvoer of pas op het moment dat je hier aan toe bent.

 

***

 

Bij schuldenbeheer staat het beheren van de schulden centraal zoals het woord zelf ook aangeeft.

Deze dienst is geschikt voor mensen die wel de discipline hebben om iedere maand de vaste lasten te voldoen maar nog niet de zorgen kunnen en/of willen hebben om de schulden te beheren met alles wat daarbij komt kijken. Er kan  gelijk voor deze dienst gekozen worden bij aanvang van de samenwerking.

Deze dienst kan ook een (laatste) fase zijn binnen het traject om mensen te laten groeien naar gezond financieel gedrag. Deze dienst loopt altijd samen op met een coachingstraject. Door deze twee diensten samen op te laten lopen is het mogelijk om de regie en de bijbehorende verantwoordelijkheid (weer) neer te leggen waar deze hoort zonder dat je als persoon gelijk het gevoel hebt er helemaal alleen voor te staan.

Ik las ergens een hersenspinsel met de woorden: “Wil je mij even heel stevig loslaten…” Ik vertaal dit voor mezelf naar het Loslaten met een vangnet

 

Er bestaan meerdere manieren om je schulden te regelen middels schuldbemiddeling. De complexiteit van de schulden en je persoonlijke mogelijkheden bepalen over het algemeen de weg die bewandelt dient te worden om je schulden te regelen. Te denken valt aan:

 • 100% aflossingsregeling
 • Minnelijke regeling/ gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen

Samen wordt besproken welke route de meest passende is. Uiteindelijk bepaal je zelf welke route…

 

Hier ziet u een filmpje over schulden en schuldsanering. (bron: rechtspraak)

 

***

 

Bij individuele coaching staat het verkrijgen van inzicht in de financiën centraal en het ontwikkelen van financieel gezond gedrag. Belangrijk in dit traject is dat de regie zo veel mogelijk bij de client zelf ligt en door mij ondersteunt wordt. Het coachingstraject kent twee onderdelen de financiën en het gedrag in relatie tot de financiën.

Eerst proberen we in kaart te brengen waar tegen aangelopen wordt wat betreft de financiën en waar ondersteuning gewenst is. We onderzoeken wat hiervan de oorzaak is en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Veelal wordt dan begonnen met het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven. Gezamenlijk maken we dan een plan van aanpak hoe deze inkomsten en uitgaven in balans gebracht kan worden. Er wordt naar de uitgaven kant gekeken maar ook naar de inkomsten kant. Denk hierbij aan financiële bronnen waar u wellicht “recht” op hebt maar nog geen gebruik van maakt zoals belastingtoeslagen, bijzondere bijstand, vrijstellingen van gemeentelijke belastingen/ heffingen.

Een belangrijk onderdeel van het coachingstraject is dat we gaan kijken hoe we gedurende het traject kunnen komen tot financieel gezond gedrag. Wat heeft dat tot op heden in de weg gestaan en welke interventies zijn nodig om dat te kunnen realiseren. De methodiek “krachtwerk” staat hierbij centraal. Zie pagina “werkwijze” voor meer informatie over de methode krachtwerk. Klik hier

 

 

“Beter een ton schuld dan een cent armoede”

 

“Spreek nooit over je schulden, tenzij je van plan bent ze te betalen”

 

“Er zijn ergere vormen van armoede dan geldgebrek”

 

 

dubbeltje-voor-website

 

 

 


Teresina Perseu staat voor deze dienst geregistreerd bij:

VeWeve is een onafhankelijke brancheorganisatie voor bewindvoerders, curatoren en mentoren en staat voor “Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers” .

 

 

Terug

Meer informatie?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overige diensten

  Training voor generalisten

  Mensen in schulden helpen met de juiste kennis en ervaring zorg voor geslaagde hulptrajecten. Kennis delen zorgt er voor dat meer mensen de juiste kennis bezitten om mensen verder te helpen. Kennis delen = samen staan we sterk!

  Training – “terug in je kracht”

  Groepswerk, mits goed ondersteund en begeleid, kan door de groepsdynamiek een versterkende werking hebben op persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling naar onder andere gezond financieel gedrag. Groepswerk is nog in ontwikkeling...

  Training zelf je schulden regelen

  Op het internet is er veel informatie te vinden voor als je schulden hebt. Vind je dit ook nog abracadabra en zie je door de bomen het bos niet meer?