Diensten

Achtergrond en visie:

 

Januari 2018 verscheen er een rapport van de ombudsman met de titel “Een open deur“. Het rapport is heel duidelijk. Kritieken die iedere keer weer geuit worden en ook binnen dit rapport duidelijk verwoord worden.

Bepaalde doelgroepen worden nog steeds categoriaal uitgesloten waaronder zelfstandigen maar ook mensen met een actieve psychiatrische ziektebeeld, verslaving of persoonlijkheidsstoornissen die instabiliteit binnen diverse levens domeinen te weeg brengt. Daar waar iemand wel de toegang weet t realiseren is er vaak sprake van de entry-exit paradox (de reden van de hulpvraag is tevens de reden waarom het zorgtraject voortijdig gestopt wordt)

Link naar het rapport “een open deur” van de ombudsman, klik hier

 

Pionieren

Conclusies uit het rapport, welke overigens niet nieuw zijn, en vele andere bevindingen en ervaringen heeft mij ertoe gebracht om niet meer alleen de begane geaccepteerde wegen meer te bewandelen en meer te gaan pionieren. Zoeken, onderzoeken, creativiteit, lef tonen en iets anders durven neer te zetten dan het alreeds geaccepteerde wat niet effectief is gebleken. Immers het aantal huishoudens met schulden stijgen en het aantal mensen dat geaccepteerd wordt voor de schuldsanering daalt. Voor meer info, klik hier, artikel van NU.nl d.d. september 2018

 

Op het gebied van inkomensbeheer bij Perseu consultancy wordt al continue gezocht naar flexibele en meer passende vormen, vormen die aansluiten bij de hulpvraag en het vermogen van de persoon. Inkomensbeheer op maat… Waarom niet op andere gebieden? Dat gaan we nu dan ook doen! Het uitgangspunt voor de komende 2 jaar hierbij is zoeken naar werkvormen waarbij mensen in hun kracht gezet wordt, de kennis en vaardigheden bijgebracht wordt die nodig is maar vooral ook deze kennis en vaardigheden toepassen op hun eigen situatie.

 

Vanuit dit kader is nu ontwikkelt:

  1. Training zelf je schulden regelen ( gaat verder dan het opzetten van een admi

    Sociaal-financiele hulpverlening

    Sociaal-financiele hulpverlening is een vorm van hulpverlening waarbij mensen ondersteunt worden met de financiën op vrijwillige basis.