Training beschermingsbewind- en beheer (in ontwikkeling)

In mijn werkwijze hecht ik waarde aan de menselijke maat. Als bewindvoerder werk je immers voor de cliënt (rechthebbende/ onder bewind gestelde/ betrokkene). De cliënt waarvoor u werkt en wiens financiële belangen je behartigt dient centraal te staan. Het blijf immers het geld (het vermogen) van de cliënt. Vanuit dit gedachtegoed zie ik het als mijn taak en verantwoordelijkheid om de financiën (vermogen) zo goed mogelijk te beheren; Gezien vanuit wie de cliënt is. Om dit te kunnen doen is het m.i. van belang om de cliënt zoveel als haalbaar betrokken te houden bij zijn/ haar eigen financiën. Daarom is het van groot belang om op een constructieve en passende manier verbinding te maken met de cliënt (rechthebbende/ onder bewind gestelde/ betrokkene).

 

Ten tweede hecht ik in mijn werk ook waarde aan kennisoverdracht. De client onder andere zoveel als mogelijk betrokken te houden en in je denken mee te nemen waardoor je de client in staat stelt te leren… Mettertijd is er ook de behoefte ontstaan om kennis over te dragen van mijn opgedane ervaring en vaardigheden. Deze behoefte heeft ertoe geleidt om een opleiding beschermingsbewind- en beheer te ontwikkelen.

 

Een opleiding met grote participatie vanuit het werkveld. Professionals dragen bij aan de ontwikkeling van het lesmateriaal en in de training zal er ruim tijd gereserveerd worden voor gastdocenten. Onder andere gastdocenten op het gebied van:

  • Schuldhulpverlening
  • Incassotrajecten en gerechtelijke invorderingstrajecten
  • Sociaal zekerheidsrecht
  • GGZ problematiek
  • Verstandelijke beperking en in het bijzonder licht verstandelijke beperking

 

De opzet maakt de opleiding bijzonder en uniek in zijn soort. De opleiding wordt zo opgezet dat deze minimaal aan de eisen van het landelijk kwaliteitsbureau voldoet. Voordat de eerste groep gaat starten zal de opleiding ter toetsing aangeboden worden. Streef is om in September 2022 de eerste opleiding aan te bieden.

 

Geïnteresseerd om op deze wijze het beroep van beschermingsbewindvoerder en -beheer aan te leren en wil je van de voortgang op de hoogte gehouden worden?

Stuur dan een mail naar info@teresina-perseu.nl