Voor de doelgroep

Achtergrond en visie:

 

Januari 2018 verscheen er een rapport van de ombudsman met de titel “Een open deur“. Het rapport is heel duidelijk. Kritieken die iedere keer weer geuit worden en ook binnen dit rapport duidelijk verwoord worden.

Bepaalde doelgroepen worden nog steeds categoriaal uitgesloten waaronder zelfstandigen maar ook mensen met een actieve psychiatrische ziektebeeld, verslaving of persoonlijkheidsstoornissen die instabiliteit binnen diverse levens domeinen te weeg brengt. Daar waar iemand wel de toegang weet t realiseren is er vaak sprake van de entry-exit paradox (de reden van de hulpvraag is tevens de reden waarom het zorgtraject voortijdig gestopt wordt)

Link naar het rapport “een open deur” van de ombudsman, klik hier

 

Pionieren

Conclusies uit het rapport, welke overigens niet nieuw zijn, en vele andere bevindingen en ervaringen heeft mij ertoe gebracht om niet meer alleen de begane geaccepteerde wegen meer te bewandelen en meer te gaan pionieren. Zoeken, onderzoeken, creativiteit, lef tonen en iets anders durven neer te zetten dan het alreeds geaccepteerde wat niet effectief is gebleken. Immers het aantal huishoudens met schulden stijgen en het aantal mensen dat geaccepteerd wordt voor de schuldsanering daalt. Voor meer info, klik hier, artikel van NU.nl d.d. september 2018

 

Op het gebied van inkomensbeheer bij Perseu consultancy wordt al continue gezocht naar flexibele en meer passende vormen, vormen die aansluiten bij de hulpvraag en het vermogen van de persoon. Inkomensbeheer op maat… Waarom niet op andere gebieden? Dat gaan we nu dan ook doen! Het uitgangspunt voor de komende 2 jaar hierbij is zoeken naar werkvormen waarbij mensen in hun kracht gezet wordt, de kennis en vaardigheden bijgebracht wordt die nodig is maar vooral ook deze kennis en vaardigheden toepassen op hun eigen situatie.

 

Vanuit dit kader is nu ontwikkelt:

  1. Training zelf je schulden regelen ( gaat verder dan het opzetten van een administratiemap en een budgetoverzicht). Klik voor verdere uitleg hier
  2. Werkgroep zelf je schulden regelen (een groep mensen die wekelijks bij elkaar komen om aan de schulden te werken. Er is een professioneel en een vrijwilliger aanwezig die kunnen ondersteunen). Klik voor verdere uitleg hier

 

Wie in Nederland aanklopt voor schuldhulp levert in de regel zijn eigen regie in. Hulp bij het saneren van schulden en het op orde brengen van de financiën betekent in de praktijk al gauw toestemming moeten vragen om tien euro uit te mogen geven voor een cadeautje voor je kind. En dat terwijl het voor iemand met schulden juist belangrijk is om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te leren hoe met geld om te gaan.

Zo startte een artikel van Catelijne Akkermans in 2017, klik hier voor het artikel

 

Met mijn visie sluit ik hier volledig bij aan, de kunst is om mensen passend aan te spreken op hun eigen kracht.  Ik heb de afgelopen jaren ervaren als mensen tijdig de juiste hulp, kennis, vaardigheden ontvangen naast het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie dat extreme maatregelen, waarbij de regie uit handen genomen wordt, niet altijd noodzakelijk is. Deze hulp wordt nu vaak standaard ingezet om tot stabilisatie te komen van de financiële situatie.

 

Ik heb de overtuiging dat betrokkenheid bij het eigen proces en hierbinnen zelf de regie nemen de factor is tot een succesvol traject. Aanspraak maken op de eigen kracht van mensen zonder hierin door te slaan waardoor er een soort “doe het zelf” beleid ontstaat of een laissez-faire houding.

 

Mensen zijn tot meer instaat dan we realiseren. Het is echter de vraag hoe we als professional beroep doen op dit eigen vermogen van mensen?

 

Bij de training/ workshop en werkgroep staat dan ook het volgende centraal:

  1. Kennis
  2. Vaardigheden
  3. Intrinsieke motivatie
  4. Eigen kracht

 

Meer info over de training/workshop: klik hier

Meer info over de werkgroep: klik hier