Werkwijze

Mijn werkwijze is gebaseerd op de manier waarop ik kijk naar mensen met problemen en mijn visie op de aanpak van multi-problems. Mensen met problemen komen niet zomaar in de problemen en komen er dus ook niet zomaar uit. Ik geloof erin dat de context waarin een mens (met problemen) leeft en zich beweegt van essentieel belang is. Het is de samenhang van alle losse elementen in iemands leven waardoor het totale “plaatje” een betekenis krijgt. Ik ben dan ook de mening toegedaan dat een probleem vanuit de context ontstaat en ook alleen maar vanuit de context opgelost kan worden.

 

Het geïsoleerd oplossen van financiële problemen is dan ook niet de oplossing en is mijn inziens symptoombestrijding als problemen op andere levensgebieden geen aandacht krijgt in relatie tot de financiën. De problemen op de verschillende levensgebieden kent namelijk een sterke wisselwerking zeker daar waar financiën een rol speelt. Dit laatste zorgt ervoor dat ik ook geloof in een aanpak met een horizontale karakter in plaats van een verticale.

 

Naast bovenstaande wordt mijn werkwijze geïnspireerd vanuit de volgende denkstromingen/ methodieken:

 

Ik geloof in het causale verband tussen schuld en gedrag. Vanuit deze overtuiging wordt gewerkt met de methodiek “krachtwerk” Mobile mentoring is rond november 2016 overgebracht naar Nederland en heeft qua uitgangspunten een overlap met krachtwerk maar kent een bredere context.

 

Schuld en gedrag

Dit is een benadering waarvan iedereen zou zeggen “logisch toch”…. In theorie zullen de meeste mensen beamen dat er een sterke wisselwerking is van schulden op gedrag of uiteraard andersom. Ondanks deze bekrachtiging in woord gebeurt het nog veel te weinig dat richtlijnen voor het oplossen van financiële problemen hier daadwerkelijk ook op afgestemd is. Iedereen zal bijvoorbeeld herkennen en erkennen dat schulden bijvoorbeeld een verslaving in stand zal houden (stress effect) en andersom dat een verslaving de oorzaak kan zijn van schulden. En toch is de entry – exit paradox een veel voorkomend gegeven.

 

De denkstroming waarbij schuld aan gedrag gekoppeld is schenkt ook aandacht  aan de gedragsverandering en wat schaarste in het algemeen en schulden in het specifiek met zich meebrengt. Niet alleen gedrag verandert maar ook het denken. Het is dus essentieel dat bij het oplossen van schulden een interventie ingezet wordt die passend is voor het individu en rekening houdt met de genoemde effecten in het gedrag en denken. De effecten van schulden op gedrag en het denken is persoonsgebonden. Dit maakt het toepassen van een generieke aanpak (standaardisering) lastig en over het algemeen niet passend.

 

Het lectoraat schuld en incasso te Utrecht schenkt in het bijzonder aandacht aan het causale verband tussen schuld en gedrag. Meer info hierover http://www.schuldenincasso.nl

 

Krachtwerk

Krachtwerk is een erkende methode en bestaat (in Nederland) 7 jaar

Het krachtwerk kent zijn basis in het Strengths Model dat aan het eind van de jaren ’90 van de vorige eeuw aan de universiteit van Kansas in de Verenigde Staten is ontwikkeld dor Charles Rapp en Rick Gosche voor mensen met een ernstige psychische aandoening en dat door Saleeby (2006) toegankelijk is gemaakt voor het sociaal werk. Vervolgens is door het UMC Radboud vertaald naar de Nederlandse situatie.

 

De 6 principes van krachtwerk zijn:

 1. Mensen hebben het vermogen te herstellen, hun leven op te pakken en te veranderen;
 2. Focus ligt op individuele krachten en niet op tekortkomingen;
 3. De “client” heeft de regie over het traject;
 4. De werkrelatie is primair en van essentieel belang voor een succesvol traject;
 5. Werk in de natuurlijke omgeving van de “cliënten”;
 6. Gebruik maken van hulpbronnen die de eigen omgeving en/of samenleving biedt.

 

De formule is simpel: mobiliseer de krachten (talenten, kennis, capaciteiten, hulpbronnen) van cliënten en stel die in dienst van de doelen en inzichten die zij willen bereiken de cliënten zullen een betere kwaliteit van leven ervaren vanuit hun eigen gezichtspunt (Saleeby, 2006).

 

Mobility Mentoring

Is een methode dat onder andere in de V.S. breed wordt toegepast in het sociale domein en vanuit het lectoraat Schuld en Incasso recent naar Nederland is gehaald en vanaf nu (november 2016) onderzocht wordt hoe dit toegepast kan worden op de Nederlandse situatie (samenleving). Deze methode heeft veel raakvlakken met het “krachtwerk” en maakt gebruik van de hersenwetenschappen. Daarnaast is er binnen deze methode veel aandacht voor het functioneren van de executieve functies (brain architecture) en hoe deze beïnvloed worden door het hebben van problemen (schaarste) op verschillende levensgebieden, waaronder schulden.

 

 

Bijzondere doelgroepen

Mijn werkervaring binnen de zorg (psychiatrie en binnen de Z) en mijn levenservaring heeft er toe geleid dat ik onder andere de keus heb gemaakt om mij te specialiseren in het begeleiden van de kwetsbare in de samenleving met financiële problemen. Er is een grote doelgroep kwetsbare mensen in onze samenleving die door door hun persoonlijke situatie, persoonlijk beperking (verstandelijk/ psychisch/ psychiatrisch) en/of gedragsproblematiek via de reguliere weg maar moeizaam de financiële hulp en ondersteuning  kunnen krijgen die noodzakelijk is. De problematiek en/ of de beperking vraagt veelal om een andere omgang en benadering om een traject succesvol te kunnen doorlopen.

 

Pionieren

De combinatie: financien, gedrag en persoonlijkheidsproblematieken zorgt ervoor dat je steeds opnieuw moet nadenken over wat passende hulpverlening is; wat is passende financiële hulpverlening? Dit betekent een kritische blik: niet alleen naar de ander maar ook naar mezelf. Kunnen dingen anders, passender?

 

Soms betekent dit een andere weg inslaan. Een niet bestaande weg. Iets doen wat niet gewoon is.

Deze weg sla ik graag in: creativiteit, onderzoeken, iets nieuws uitproberen…

 

 

 

Ervaringen

            


Meer over Teresina...

  Wie ben ik?

  Wie ben ik nou echt naast een mooi uitgeschreven zakelijk profiel?

  Werkwijze

  Mijn werkwijze wordt door een aantal aspecten beïnvloed; Denkstromingen bepalen mijn werkwijze maar ook mijn eigen levensvisie en -ervaring