Privacy & gegevensbescherming

 

Zonder uitleg direct de privacy statement lezen? Privacy statement – pdf bestand

 

Vraagstukken op het gebied van privacy zijn aan de orde van de dag. De privacywetgeving is ingrijpend aan het veranderen. Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. In 2018 gaat in alle Europese landen een nieuwe Europese privacywet gelden. Per 25 mei geldt dan ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR genoemd (General Data Protection Regulation). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

 

Wat betekent dit voor de dienstverlening naar clienten/klanten?

Organisaties krijgen onder de nieuwe wet meer plichten. Bijvoorbeeld om binnen een maand te reageren op verzoeken van mensen die hun rechten willen uitoefenen. Ook moet ik jou als nieuwe of bestaande klant, patiënt of cliënt duidelijk informeren over wat ik met jouw persoonsgegevens doe, bijvoorbeeld via een heldere online privacyverklaring. Privacy statement – pdf bestand

 

Het doel van Perseu consultancy is altijd geweest om vanuit de hulpverleningsketen de dienst- en hulpverlening te bieden omdat ik geloof in een integrale aanpak waar vanuit de ontstane ongewenste situatie vanuit de context opgelost dient te worden. Zie voor uitgebreide beschrijving “de werkwijze” Om deze werkwijze in stand te kunnen houden is het nog meer als voorheen van belang dat er toestemmingsverklaringen getekend worden daar waar sprake is van informatie overdracht van (delen van) het dossier tussen betrokken hulpverleners. Waar ook strikter naar gekeken zal worden is dat de verstrekte informatie strikt het doel dient waarvoor de informatie is opgevraagd.

 

Naast de werkwijze stelt de nieuwe privacywet ook eisen aan gegevensbescherming zodat onbevoegden hier geen toegang toe kunnen hebben en digitale bestanden niet onbedoeld verloren kunnen gaan. Op de achtergrond is dan ook de nodige ICT maatregelen genomen om de bescherming van de digitaal opgeslagen gegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Gegevens die niet digitaal opgeslagen worden zullen achter slot en grendel opgeborgen worden.

 

Voor klanten/clienten betekent het dat zij met de AVG de volgende rechten hebben:

Het recht op vergetelheid. Je hebt het recht online ‘vergeten’ te worden. Dit is een nieuwe regel.
– Recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht je persoonsgegevens over te dragen. Ook deze regel is nieuw.
– Recht op inzage. Dit is het recht persoonsgegevens in te zien die Perseu consultancy van je verwerkt.
– Recht op rectificatie. Dit is het recht persoonsgegevens die Perseu consultancy van je verwerkt, te laten aanpassen of aanvullen.
– Recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht Perseu consultancy te vragen het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.
– Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit betekent dat je het recht hebt op een menselijke blik bij besluiten over jou.
– Recht op bezwaar. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, bijvoorbeeld bij direct marketing.

 

Voor meer informatie en uitleg zie www.privacywet.nl of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Voor de privacy statement van Perseu consultancy: Privacy statement – pdf bestand

 

Om aanspraak te maken op één van bovenstaanden rechten, kun je gebruik maken van het contactformulier. Vermeld bij het onderwerp op welke recht je aanspraak wilt maken en bij het berichten veld graag de toelichting vermelden. Voor het contactformulier, klik hier

 

 

Met deze veranderingen c.q. aanscherpingen van de werkwijze neem ik zo goed als mogelijk mijn verantwoordelijkheid om zuiverder en zorgvuldiger om te gaan met privacy gevoelige gegevens van personen die het vertrouwen in mij stellen door gebruik te maken van mijn dienst- en hulpverlening.

 

.