Klachten

Klachtenregeling

 

Perseu consultancy streeft naar een samenwerking waar, indien gewenst, betrokkenheid van de rechthebbende maximaal nagestreefd wordt. Het kan gebeuren dat u een ervaring heeft waar u niet tevreden over bent en het gevoel heeft hierover een klacht te willen indienen.

Curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn verplicht een klachtenprocedure te hebben. Perseu Consultancy hanteert voor het melden van een klacht een klachtenformulier. Deze kunt u hier vinden: Perseu Consultancy – Klachtenformulier V1.4

 

Probeert u de klacht zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen. Binnen 14 dagen ontvangt u bij een duidelijke en volledig ingediende klacht inhoudelijk een reactie terug. Mocht uw klacht gegrond geacht worden en de klacht is gebaseerd op een fout dan zal deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de uitkomst van de interne klachtenprocedure dan kunt u een klacht indienen bij de branchevereniging. Perseu Consultancy is aangesloten bij HORUS. Voor de klachtenprocedure van HORUS: klik HIER

 

Mocht u onverhoopt ook na deze stap niet tevreden zijn met de uitkomst van de klachtenafhandeling dan kunt u zich richten tot de rechtbank die uw beschermingsmaatregel heeft uitgesproken. De gegevens die u hiervoor nodig heeft, staan op de beschikking die u destijds ontvangen heeft. HIER treft u op de website van Rechtspraak informatie over het indienen van een klacht…