Boekbespreking: “Alle dagen schuld”

Boekbespreking: “Alle dagen schuld”

22 sep. 2019 |

Teresina

“Alle dagen schuld”

Auteur:

  1. Mirjam Pool; Is freelance journalist en geeft lezingen. Mirjam Pool (1974) publiceerde literaire verhalen in onder andere De Gids en  Optima.  Na haar afstuderen als politicoloog werkte ze enige jaren bij de afdeling Armoedebestrijding van de Sociale Dienst Amsterdam. In 2007 verscheen Alle dagen schuld. Praktijkverhalen over armoede, dat inmiddels tien keer is herdrukt. Het boek werd bekroond met de VVOJ Aanmoedigingsprijs voor onderzoeksjournalistiek 2008.

 

Releasedatum: (NL) 2007

 

Er zijn veel boeken geschreven over armoede en schulden. Relatief weinig boeken zijn nog geschreven vanuit het perspectief van de schuldenaar. Gelukkig is dit aan het veranderen. Het boek van Mirjam Pool is een van de eerste boeken die de mens achter de schulden laat zien.  Mirjam Pool stapt over de drempel en komt bij mensen achter de voordeur die kampen met schulden, veelal problematische schulden. Op basis van 1 1/2 jaar onderzoek bij mensen in Almelo die in armoede leven schets zij op indringende wijze wat het langdurig hebben van schuld met mensen doet of kan doen en hoe diep die invloed is op het alledaagse leven. Mirjam Pool slaagt er mijn inziens in om de lezer de huiskamer in te halen van mensen die kampen met armoede en schulden en confronteert ze met de dagelijkse praktijk ervan.

 

Mijn vorige boekbespreking was het boek “Schaarste”. Je zou min of meer kunnen stellen dat het boek “Alle dagen schuld” een gedeeltelijke illustratie (middels praktijkverhalen) is van het boek schaarste. De laatste cijfers die bekend zijn vanuit het Centraal Plan Bureau (CPB) is van 2017. Volgens deze cijfers bevinden zich 939.000 mensen in armoede, oftewel 5,7% van de bevolking. Nu vraag ik mij wel altijd af hoe zuiver deze cijfers zijn aangezien er ook veel verborgen armoede is.

 

Je zou kunnen stellen dat mensen zelf debet zijn aan het hebben van schulden. Men geeft zelf geld uit dat er niet is of geeft geld uit wat er wel is maar aan de verkeerde dingen ten kostte van bijvoorbeeld vaste lasten als huur, zorg etc… Al snel was ik er van overtuigd dat dit een eenzijdige manier van kijken is naar mensen met schulden.

Handelen mensen in armoede en met schulden verstandig en maken ze de juiste keuzes? Dat is inderdaad een relevante vraagstelling. Is het gecalculeerd en bewust gedrag? Dat betwijfel ik zeer en ben er zelfs van overtuigd dat dit in veel gevallen niet zo is. Wil je hier meer over weten dan is het wellicht een idee om het boek “Schaarste” te lezen. Klik hier voor de boekbespreking!

Ik wil hier wel onderstrepen dat het feit dat dat dit mijn overtuiging is uiteraard niet wil stellen dat er geen mensen zijn die willens en wetens schulden maken. Helaas bestaat deze categorie mensen ook. Ook mensen die binnen deze categorie vallen verdienen mijn inziens een herkansing en hiermee op een leven zonder schulden en een leven uit de armoede. Van belang is hierbij wel dat men bereid moet zijn niet meer willens en wetens schulden te maken. Dit vraagt om een gedragsverandering welke tijd vergt.

 

Het boek van Mirjam Pool, “Alle dagen schuld” is voor mij een bevestiging geweest dat de gedachte niet zo zwart-wit is dat mensen zelf debet zijn aan het hebben van schulden en leven in armoede. Het heeft mij geleerd dat als ik met mijn (financiële) hulp en ondersteuning goed wil aansluiten bij de hulpvrager, ik goed moet weten wat het verhaal van de betreffende persoon is, de oorzaak van de schulden. Bijvoorbeeld is de oorzaak een verslaving waardoor schulden ontstaan is dan is het wellicht goed om te weten waar de verslaving begonnen is (oorzaak). Ik ben er immers van overtuigd dat een financieel probleem ontstaat vanuit de context en alleen maar vanuit die context ook opgelost kan worden. Passend aansluiten aan de hulpvrager draagt bij aan een efficiënt traject, hetzij vanuit een integrale aanpak met andere betrokken hulpverleners.

 

Alle dagen schuld maakt meer dan inzichtelijk wat het betekent om arm te zijn in Nederland, zo stelt Wim Brands op de achterkaft van het boek. Ik kan hierbij alleen maar aansluiten. Een must-have om te lezen om een goed beeld te krijgen wat het betekent om in Nederland in armoede te leven en structureel te leven met schulden. In mijn werk probeer ik altijd het verhaal achter de schulden voor ogen te houden welke voor ieder mens verschillend is. Dit helpt mij in het realiseren dat financiële hulpverlening geen kwestie is van cijfers op orde brengen maar een kwestie is van een mens die zijn of haar leven op orde probeert te krijgen. Hierbij is financiën slechts één levensdomein van de vele. Echter wel 1 die een grote impact heeft op het dagelijkse leven.

 

Mirjam Pool heeft 6 Januari 2008 een interview op tv gegeven over haar boek “Alle dagen schuld” in het programma boeken. Absoluut een aanrader om te kijken en is een goede weergave van het boek zelf. Hierbij de link er naartoe: interview!

Terug